Voorwaarden

Home
Bestellen
Bedankjes voor!
Bedrukte Servetten
Servetringen
Enveloppendoos
Geldkado Verpakking
Handdoekkado
Huwelijkskruk
Memorykist
Krat met tekst
Picknickmand
Rieten Kadomand
Ring Security
Sierstokken
Strooimandjes
Taarttoppers
Tekstlepel
Trouwklok
Weddingwand
Contactgegevens
Voorwaarden
Links
Privacy 

 

Bij Weddingwands gelden dezelfde voorwaarden als onze andere website van Cups and Plates (ons hoofdkantoor)

Wij nemen na binnenkomst van de order contact (via e-mail)met u op, waarbij het betalingskenmerk aan u wordt doorgegeven.

Wij leveren uw bestelling slechts af na uw betaling te hebben ontvangen (geldt niet voor bedrijven)

U kunt ook kiezen voor rembours zending.

LET OP: Lees bij het te bestellen product eerst  onze tekst i.v.m uitvoering en wensen, om misverstanden te voorkomen.

U kunt uw wensen altijd kenbaar maken op onze bestellijst, anders wordt  de uitvoering naar eigen inzicht en creativiteit gedaan.

VRAAG NAAR ONZE LEVERTIJD I.V.M DE VELE OPDRACHTEN DIE WIJ KRIJGEN OM TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMEN.

Lees onderstaand eerst om teleurstelling van levertijd te voorkomen:


Bestellingen

1. Bestellingen kunt via ons bestelformulier op onze web-site plaatsen.
U ontvangt dezelfde dag een bevestiging  via de mail  met een betalingskenmerk en   bankgegevens.
1.1 Alle genoemde prijzen op onze website zijn inclusief 21% B.T.W.
1.2 Op alle overeenkomsten met WEddingwands zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst

 Cups andPlates  hierbij uitdrukkelijk van de hand.


1.3 Bestellingen worden afgestuurd zodra de betaling in ons bezit is , met uitzondering van bedrijven die op factuur kopen ( niet geldig voor beschilderde en/of geborduurde artikelen)

1.4 Voor het beschilderen van servies/klompjes en stoeltjes is een minimale levertijd
zie hierboven beschreven .

1.5 TNT post handelt als volgt:

Een onverzekerd pakket kan eventueel bij buren afgeleverd worden of wordt bij afwezigheid voor een 2 e maal bij uw aangeboden,Bent u daarna weer niet thuis dan ontvangt u een papiertje bij welk agenschap u uw pakket kan halen,Daar blijft  het gemiddeld 6 weken liggen.

Verzekerde pakketten moeten altijd door ontvanger worden getekend en mogen niet bij de buren worden afgegeven.

.(zie verder onder 1.8 wat u moet doen bij verlies of beschadigd pakket)

1.6Voor het niet binnen 24 uur afleveren van het pakket kan Weddingwands  niet aansprakelijk worden gesteld. De door WEddingwands gehanteerde termijnen zijn indicatief.


1.7 Bij een niet tijdige levering dient de opdrachtgever Weddingwands  schriftelijk in gebreke te stellen en Cups and Plates een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

Verzendkosten/verpakkingskosten
1.8 De verzendkosten bedragen 7.50 (standaard) of 9.50 (aangetekend)  (vergoeding bij schade tijdens verzending en vermissing).

 Indien u niet wenst vooraf te betalen, wordt het pakket onder rembours verzonden (vergoeding bij schade tijdens verzending en vermissing) .De rembourskosten bedragen 16.50  per pakket.

Mits bij aflevering blijkt dat uw pakket dusdanig is beschadigd dient u daar altijd melding van te doen zowel bij www.tracktrace.nl als bij ons.

(Uw pakketcode dient u bij de hand te houden.deze staat op de doos)

Zodat wij ten alle tijde het beschadigde product kunnen verhalen bij de veroorzaker.

Graag ontvangen wij een foto van de zowel de doos als het artikelen wat is beschadigd via de mail info@cupsandplates.nl

Voor zendingen naar het buitenland gelden de tarieven conform TNT Post. Deze kunnen niet onder Rembours worden verstuurd.


Betaling


1.9 Bedrijven ontvangen een factuur na levering van de goederen.

Weddingwands hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.Gelieve deze in acht tenemen ook als u een andere betalingstermijn  heeft van b.v.30dagen.

Particulieren dienen vooruit te betalen of men kan kiezen onder rembours te laten versturen, dan betaald u als klant pas bij aflevering.

2Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan (bedrijven) is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
2.1Tevens behoudt Weddingwandszich het recht voor om de openstaande factuur uit handen te geven aan een incassobureau.

Alle hieruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de opdrachtgever.
2.2Particulieren dienen vooraf te betalen. Zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven worden de bestelde goederen in productie genomen of kant en klare producten afgestuurd.

Niet tevreden?
2.3 Indien u niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag zsm van u, doch uiterlijk binnen 2werkdagen na levering. (telefonisch of per mail)

Weddingwands zal ieder klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven. De redenen van niet tevreden moeten wel gegrond zijn.


2.4Tevens bent u als klant gerechtigd,
binnen 4 dagen na levering, de bestelling aan Weddingwands retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking,geldige reden en voldoende gefrankeerd.met een pakketzegel (verkrijgbaar bij TNT-Post) Ongefrankeerde pakketten nemen wij niet en worden retour gestuurd,kosten die daaruit voortvloeien zijn dan voor uw rekening.

Dit geldt niet voor Gepersonaliseerde kado's en bedrukte artikelen.(deze artikelen worden alleen teruggenomen indien wij een fout in de bedrukking hebben gemaakt met de tekst.

(zie punt 7.1


2.5 De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Weddingwands kenbaar gemaakt te worden.
Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.
2.6Cups and Plates behoudt zicht het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
2.7
De door  u gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd bij retourzending (zowel voor de verzending aan u als de retouzending aan ons) .Verzendkosten van u worden alleen gecrediteerd als wij degene zijn die een fout hebben gemaakt in uw product.

Garantie

3. Al het door  geleverde speelgoed en pluche heeft het CE-keurmerk.
3.1 Weddingwands is niet verantwoordelijk voor gevolgschade en verwijst nadrukkelijk naar de goedkeuringen en keurmerken van de producenten/leveranciers.

SERVIES.

De afbeeldingen worden op het porselein of aardewerk geschilderd en blijven daarom erg kwetsbaar (krassen en slijtage) Het servies is NIET vaatwasbestendig.Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik.

Eigendomsvoorbehoud


4.Weddingwands  blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte producten tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Privacy gegevens
 

5. De door u verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen aan derden ter beschikking gesteld worden.

Toepasselijk recht/ geschillen


6. Op alle overeenkomsten met Cups and Plates is Nederlands recht van toepassing.
6.1 De rechter in de vestigingsplaats van Weddingwands is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.
Niettemin blijft Weddingwands bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

 

7 Alle beschilderde artikelen kunnen afwijken van de originele kleuren van het drukwerk, hierop kan geen aanspraak worden gemaakt.

Wij doen ons best zoveel mogelijk de juiste kleuren te benaderen. (drukwerk en schilderwerk kan een verschil opleveren).
 

7.1 Geborduurde en bedrukte artikelen worden NIET door ons teruggenomen, alleen als wij er een fout in hebben gemaakt.

 

Alle  prijzen zijn geldig t/m 31-12-2017